Digitise Group ApS

Case: BusinessVejle

Effektivisering af digitale opgaver frigav tid til de vigtige

Automatisering af essentielle digitale opgaver og en strømlinet strategi for markedsføringsindsatserne, gav plads til de vigtige opgaver i erhvervsnetværket.

Manuelt arbejde fyldte for meget

De digitale opgaver i erhvervsnetværket, BusinessVejle, tog tid og opmærksomhed fra det vigtigste, nemlig medlemmerne. Tilmeldinger af nye medlemmer foregik manuelt og der var ikke fastlagte rammer for markedsføring af events og nye medlemmer. Det var ikke kun tidskrævende, men også frustrerende og det gode arbejde bar ikke den ønskede frugt.

Om BusinessVejle

BusinessVejle er et erhvervsnetværk med 400 ambitiøse medlemmer, der består af medarbejdere og virksomheder i Vejle. Fundamentet for erhvervsnetværket er de gode rammer for medlemmerne, der blandt andet består af events, oplæg, virksomhedsbesøg og netværksgrupper. Det kræver et strømlinet kommunikationsflow, både når det kommer til eksponering og tilmeldinger, så alle medlemmer opnår den bedst mulige oplevelse ved at være i netværket.

Behov for en moderniseret online platform

Opgaverne i forbindelse med BusinessVejles online tilstedeværelse hæmmede deres effektivitet. Deres eksisterende hjemmeside og sociale medier havde ikke fastsatte rammer for drift og vedligehold, samt designguides for opslag, hvilket medførte en unødigt stor arbejdsbyrde for medarbejderne. Der var derfor et akut behov for at opdatere deres digitale platform for at frigøre ressourcer til kerneopgaverne i erhversnetværket.

Vigtig, men tidskrævende, opgave

Omdrejningspunktet for BusinessVejle er deres medlemmer. Det er ikke kun essentielt for erhvervsnetværket at arrangere events med aktuel og relevant viden, samt netværksmuligheder, det er også vigtigt at stå til rådighed for medlemmerne og yde en god service. En helt central opgave for BusinessVejle og ethvert andet netværk, er tilmelding af nye medlemmer. Før vi hjalp dem med optimering og automatisering at digitale opgaver, skulle hvert nyt medlem oprettes manuelt i flere forskellige systemer. Tidskrævende og til stor frustration.

Forbedret brugeroplevelse og administrationsbyrde

Løsningen på BusinessVejles udfordringer blev en ny, brugervenlig hjemmeside med automatiske integrationer. Den nye platform blev designet med fokus på at forbedre brugeroplevelsen, hvilket blandt andet inkluderede en strømlinet tilmeldingsproces for både nye og eksisterende medlemmer. Det nye tilmeldingsflow sætter ikke kun gang i en velkomst-proces for det nye medlem. Medlemmet oprettes også på medlemssiden med data fra economic, der leveres via azure – helt automatisk. Processen har gjort det lettere for medlemmer at tilmelde sig og interagere med BusinessVejle, samtidig med at det har reduceret den administrative byrde.

En stigning på knap 50% på 3 måneder

Til at optimere BusinessVejles markedsføring og kommunikation, har vi struktureret indsatserne i et årshjul. Et årshjul er et strategisk planlægningsværktøj, der giver virksomheder mulighed for at strukturere deres aktiviteter og indsatser over et helt år. Ved at anvende et årshjul kan organisationer sikre en kontinuerlig og sammenhængende tilstedeværelse, især på digitale platforme som sociale medier. En af de primære fordele ved at bruge et årshjul er, at det skaber et klart overblik over årets kommunikations- og markedsføringsindsatser, hvilket gør det nemmere at koordinere og planlægge ressourcerne effektivt.

I vores arbejde med BusinessVejle har vi integreret årshjulet til, så vi let har kunne overtage deres eksponering på sociale medier. Hver måned evaluerer vi de igangværende aktiviteter og tilpasser indholdet for at sikre relevans og aktualitet, mens den overordnede strategi og plan for året forbliver fastlagt. Det er ikke kun blevet lettere at planlægge. Det kan også ses på interaktioner fra eksisterende og potentielle medlemmer.

Her er udviklingen på BusinessVejles Linkedin side fra april-juli:

FølgereKommentarerReaktioner
LinkedIn+15.6%+21,3%+46,6%

Sammen med optimering af brandDNA, har planlægning og strukturering af opgaver gjort det muligt for os at levere en målrettet og konsistent kommunikationsindsats, der styrker BusinessVejles synlighed og engagement med deres målgruppe.

Lad os tage en uforpligtende snak om jeres udfordringer

Udfyld formularen til højre, og vi kontakter dig indenfor 24 timer. Herefter tager vi en snak om bl.a. jeres ambitioner og om jeres setup, for at vi sammen kan sætte en retning for jeres digitale succes.

Alle rettigheder forbeholdes © 2024